martinatiserova@gmail.com

FIT-klub GO - Žilina, Maťa.

Hurááá otvorené FITKÁ!

0905 459 342

i

Prihláška

Zavolaj mi

zásady spracovania osobných údajov

I. Základné informácie

Informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, vrátane osobných údajov poskytujete dobrovoľne (meno, priezvisko, email, telefonický kontakt a iné). Tieto informácie odovzdávate, ak nám napíšete email, vyplníte “Prihlášku na FIT premenu” alebo pri zadávaní komentárov na stránke. Aktivita na sociálnych sieťach je tiež forma odovzdávania osobných údajov a preto myslite aj na to, že príspevok je verejný a ide o službu tretej stany, nie tohto blogu. Preto by ste sa mali vyhnúť zverejňovaniu citlivých informácií.

II. Informácie, ktoré sa aicky zhromažďujú

Keď pristupujete k tejto webovej lokalite, dodávatelia služieb tretích strán (Google Analytics, Bing,…) môžu aicky zhromažďovať určité informácie o vašej návšteve pomocou nástrojov, ako sú súbory cookie, webové „beacons“ a iné obdobné technológie. Informácie zhromaždené aicky pri návšteve lokality môžu zahŕňať vašu IP adresu, charakteristiky operačného
systému, informácie o vašom prehliadači a systémových nastaveniach, údaje o počítači, alebo mobilnom zariadení, ktoré používate pre prístup na web, jedinečné identifikátory zariadení, údaje o kliknutí a ďalšie podrobnosti, ktoré sa vo všeobecnosti nepovažujú za osobnú identifikáciu.

III. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje odovzdáte vo chvíli, keď nám napíšte e-mail alebo vyplníte dotazník “Prihláška na FIT premenu”. Vaše osobné údaje uchovávame na dobu nevyhnutnú pre komunikovanie, ktorá nie je presne definovaná. V prípade komentárov na stránke ich uchovávame po dobu pokiaľ užívateľ nepožiada o vymazanie jeho príspevku. Registrácia na stránke nie je a nebude možná.

IV. Ako môžeme použiť informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie zhromaždené na webe cvicimsmatou.sk je možné použiť na rôzne účely (napríklad, ak ste nás kontaktovali s otázkou a poskytli ste tak vašu e-mailovú adresu, tá bude použitá na odpoveď na email). Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom dotazníka “Prihláška na FIT premenu” nikdy nebudú poskytnuté tretím stranám a budú starostlivo uchované v bezpečí u nás. Okrem toho využívame informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webových stránok nasledovne:
1. Informácie o novom obsahu na blogu
2. Odpovedanie na požiadavky, otázky, komentáre a ďalšie typy používateľskej podpory.
3. Vyhodnocovanie údajov pre zlepšovanie web stránky (môže zahŕňať pridanie nových funkcií, analýzu a zlepšenie web stránok, posúdenie efektívnosti ).
4. Analýza údajov týkajúca sa využívania podstránok

Naši dodávatelia, konzultanti a ďalší poskytovatelia služieb môžu mať prístup k informáciám, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom stránky, aby mohli vykonávať prácu na web stránke. Tieto strany majú obmedzené používanie osobných informácií zozbieraných prostredníctvom tejto stránky na iné účely, ako poskytnutie požadovanej pomoci. Navyše, niektorí poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať, alebo pristupovať k informáciám cez web, aby povolili alebo poskytli služby, nástroje alebo iné funkcie dostupné na stránkach. Môžeme tiež zdieľať informácie:
1. Na interné pracovné účely.
2. Ak to vyžaduje zákon, regulácia alebo právny proces (napríklad súdny príkaz).
3. V odpovedi na žiadosti vládnych inštitúcií, napríklad orgánov činných v trestnom konaní.
4. Ak nadobudneme dojem, že zverejnenie je nevyhnutné, alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy, alebo finančnej straty, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo skutočnej nezákonnej činnosti.
5. V prípade predaja, alebo prevodu web stránky (vrátane reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie).
6. S vaším súhlasom, alebo podľa uváženia.

VI. Ako ochraňujeme osobné informácie

Web stránku udržujeme v dobrom technickom stave, zabezpečenú a chránenú pred náhodným, nezákonným, alebo neoprávneným vstupom, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Avšak nie je možné zaručiť bezpečnosť informácií prenášaných online. Vždy podstupujete určité riziko, pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, ktoré poskytnete akejkoľvek web stránke, vrátane tejto stránky.

VII. Odkazy na blogu na iné webové stránky

Na tejto stránke môžeme poskytnúť odkazy na iné web stránky. Prepojené web stránky môžu mať svoje vlastné upozornenia, alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré odporúčame posúdiť. Nie sme zodpovední za obsah, podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov, alebo akýchkoľvek iných aspektov web stránok, ktoré nevlastníme a nekontrolujeme.

VIII. Ochrana súkromia neplnoletých osôb

Neukladáme osobné informácie od osôb mladších ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od osoby mladšej ako 18 rokov, tieto informácie odstránime.

IX. Ako vás budeme informovať o zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov online môžem pravidelne aktualizovať tak, aby odrážali zmeny v mojich postupoch ochrany osobných údajov, ako napríklad zhromažďovanie alebo používanie osobných údajov. V dolnej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov je dátum, poslednej aktualizácie. Ak máte otázky týkajúce sa týchto pravidiel alebo o našom postupe ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej na adrese martinatiserova@gmail.com. Na tento email ma môže kontaktovať aj v prípade a radi by ste požiadali o ich súhrn, alebo odstránenie.

X. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslom a firewallom.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len on.

XI. Záverečné ustanovenia

Odoslaním dotazníka “Prihláška na FIT premenu” z internetového dotazníkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.2.2021.